Dekvoorwaarden

Het dekseizoen begint op 15 januari en eindigt op 15 september

Bestellingen van sperma gebeurt telefonisch, elke dag tussen 8u30 en 9u30 of elke avond voordien, via het telefoonnummer 0032 477 42 69 63 of 0475 44 68 33. Dekkingen worden bij voorkeur bevestigd per e-mail met bevestiging van volgende gegevens:

Naam en adres eigenaar + naam en afstamming merrie + gewenste datum van verzending.

Het vers sperma kan ter plaatse worden afgehaald of het kan worden geleverd per koerier. Verzendkosten van het sperma zijn steeds ten laste van de fokker.

Een voorschot van 250€ op het dekgeld is bij de eerste bestelling betaalbaar. Het saldo is wordt ten laatste in september (of na 6 weken dracht) in rekening gebracht. Na betaling van het volledige dekgeld worden de dekbewijzen afgeleverd.

Voor bijkomende informatie kan u ons steeds contacteren!

Dekgelden:

Filmstar : 650€ (250€ voorschot en 400€ na 6 weken dracht)

Quickstar: 650€ (250€ voorschot en 400€ na 6 weken dracht)

Alle tarieven zijn BTW inclusief!

Verblijf in ons station: 10€ per dag
De merries (met of zonder veulen) kunnen bij ons gestald worden gedurende de dekperiode. De stalkosten dienen vereffend te worden bij het ophalen van de merrie.

Wij zijn NIET verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of ziekte van de merries (en veulens).

De merries dienen in orde te zijn met hun vaccinaties.

Onkosten:
Stalkosten en dierenartskosten zijn ten laste van de fokker

Inschrijving veulens:
De veulens van Filmstar kunnen in alle Europese Stamboeken als in het SBS, Z en BWP ingeschreven worden.

De veulens van Quickstar kunnen in het AES, Zangersheide, Sbs ingeschreven worden.

Filmstar en Quickstaan zijn veterinair goedgekeurd. Vrij van OCD, cornage, hoefcatrol , erfelijke aandoeningen en vrij van WFFS!